Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków" | Bilety Online, Opis, Recenzje | 2021, 2022 - biletyna.pl

inne

Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków"

inne

Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków"

Program słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków" - Bilety

„Dzieła wielkich Polaków – wybitnych twórców i wieszczów narodowych”

Program został przygotowany w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia. Zaprezentowane zostaną fragmenty najcenniejszych dzieł polskiej literatury, poczynając od Bogurodzicy, poprzez utwory Jana Kochanowskiego, ks. Piotra Skargi i wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, aż po Myśląc Ojczyzna Jana Pawła II, dzieła noblisty Czesława Miłosza i inne. Teksty recytuje Monika Rasiewicz, aktorka i reżyser scen krakowskich. Warstwę muzyczną stanowią utwory wykonane na violi da gamba przez Marka Skrukwę, teologa i muzyka. W niektórych fragmentach zabrzmią odcinki improwizacyjne, które podkreślają charakter recytowanych dzieł.

Wykonawcy:

dr hab. prof. MONIKA RASIEWICZ

  • aktorka i reżyser. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Wieloletni profesor krakowskiej PWST, obecnie szef Katedry Antropologii i Wiedzy o Teatrze Akademii Ignatianum w Krakowie oraz profesor Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wokalno-Aktorskim. W latach 1998–2004 opiekun literacki i autorka scenariuszy większości koncertów Piwnicy św. Norberta w Krakowie. Mistrzyni ekspresyjnego słowa, twórczyni wielu spektakli poetyckich, w tym kilku monodramów, np. Król Duch według Juliusza Słowackiego lub Namuzowywanie według Mirona Białoszewskiego. Wieloletni juror i instruktor Kołobrzeskiej Herbertiady i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

dr MAREK SKRUKWA

– teolog i muzyk. Ukończył studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Na tej samej uczelni otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych, broniąc pracę z zakresu teologii fundamentalnej: Relacja między słowem a muzyką w „Pasji według św. Jana” Johanna Sebastiana Bacha, na napisanie której otrzymał grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bierze udział w konferencjach naukowych prezentując referaty z pogranicza teologii i muzyki. Obecnie swoje badania naukowe koncentruje na analizie spuścizny Jacques’a-Bénigne’a Bossueta (1627 1704), francuskiego biskupa i kaznodziei Ludwika XIV. Od 2017 roku prezentuje publicznie fragmenty jego dzieł w języku francuskim. Ukończył także dwa kierunki studiów na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie: kontrabas i violę da gamba. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej (Akademia Muzyczna/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Jako artysta, muzyk instrumentalista grający na violi da gamba, od kilkunastu lat bierze czynny udział w życiu koncertowym.

Czas trwania: 60 min. Bez przedziału wiekowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje

Brak recenzji

Polecane