inne

WFDP 21 -Szkolenie dla sędziów piwnych

inne

WFDP 21 -Szkolenie dla sędziów piwnych

WFDP 21 -Szkolenie dla sędziów piwnych - Bilety

Szkolenie dla sędziów piwnych
prowadzenie - Paweł Leszczyński , certyfikowany sędzia piwny, współorganizator Warszawskiego Festiwalu Piwa. Szkolenie na bazie aromatów Flavour Active.

To najbardziej zaawansowane szkolenie, podczas którego poznamy 20
substancji, które dość często pojawiają się w piwach nowofalowych.
Ich degustacja będzie również pretekstem do tego, aby opowiedzieć o
grupach aromatów takich jak estry, fenole, aromaty siarkowe i tym
podobne. Skupimy się na wadach, ale nie zabraknie też cech
aromatycznych, które są charakterystyczne na konkretnych stylów piwa.

To szkolenie zawierające autorski wybór próbek przeznaczone jest dla
sędziów piwnych i miłośników piwa, którzy chcą umieć rozpoznawać
poszczególne składowe aromatów, rozpoznawać te, które są wynikiem
błędów w produkcji i poznać najlepsze sposoby wyczuwania tych
substancji.

Aromaty: Aldehyd octowy (odfermentacyjny i od utlenienia), DMS,
diacetyl, fenolowy, H2S, heksanian etylu, koci, kwas izowalerianowy,
kwas kaprylowy, kwas mlekowy, metaliczny, metional, miodowy,
nasłoneczniony, papierowy, przyprawowy, ściągający.

Maksymalna liczba osób: 20. W przypadku zgłoszenia się poniżej 15 osób organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia i zwrócenia kosztu biletu uczestnikowi.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Recenzje i opinie: WFDP 21 -Szkolenie dla sędziów piwnych

Brak recenzji

Polecane z kategorii inne