koncert XIII Letnia Akademia Jazzu

LAJ XIII - Wojtczak/Piotrowicz "Plastic Poetry" / Emil Miszk & The Sonic Syndicate

koncert XIII Letnia Akademia Jazzu

LAJ XIII - Wojtczak/Piotrowicz "Plastic Poetry" / Emil Miszk & The Sonic Syndicate

LAJ XIII - Wojtczak/Piotrowicz "Plastic Poetry" / Emil Miszk & The Sonic Syndicate - Bilety na koncert

Koncert będzie zorganizowany zgodnie z obecnym reżimem sanitarnym oraz wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Do sprzedaży wprowadzona zostanie jedynie połowa dostępnych miejsc w Wytwórni.

Prosimy o zachowanie paragonu fiskalnego, który jest podstawą do zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania koncertu! (Regulamin klubu)

Instrukcja bezpieczeństwa uczestnika wydarzenia:

 1. Organizator powołuje na wydarzenie koordynatora do spraw zdrowotnych do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Organizator udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc siedzących. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
 3. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.
 4. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane zebrane przez organizatora będą przechowywane przez 30 dni.
 5. Na terenie wydarzenia organizator rozmieści środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu 2 m. w kolejce na Imprezę.
 7. W celu ograniczenia czasu przebywania w kolejce Uczestnicy mogą posiadać tylko nerki/ małe torebki, obowiązuje zakaz wnoszenia toreb/plecaków większych niż format A4.
 8. Uczestników imprezy obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu i wyjściu.
 9. Uczestnicy będą wpuszczani na teren imprezy w odstępach czasowych.
 10. Organizator rekomenduje używanie elektronicznych wersji biletów przez uczestników oraz płatności bezgotówkowe na terenie imprezy.
 11. Organizator udostępni środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 12. Organizator udostępni wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe.
 13. Organizator umieści w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością .
 14. Depozyt oraz szatnia są wyłączone z użytku podczas Imprezy.
 15. Organizator umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie imprezy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Recenzje LAJ XIII - Wojtczak/Piotrowicz "Plastic Poetry" / Emil Miszk & The Sonic Syndicate

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert