Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator - biletyna.pl sp. z o.o. (dawniej GnP Dec sp.k.) z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001064882, numer NIP 5222868457, numer REGON 141172460,


Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: [email protected]


Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania,usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.


Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.


Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.


Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:

  1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Klientów z osobna.
  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Klienta oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.
  3. podstawą prawną przetwarzania jest:
    1. Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulamin portalu biletyna.pl i na założenie konta w portalu biletyna.pl, wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
    2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Klienta, zgodnie z Regulaminem sprzedaży w portalu biletyna.pl, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
  4. zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newslettera zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu jaki i w e-mailu każdego następnego Newslettera.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/