spektakl

ROMANTYCY SOLVAYU. 1940

spektakl

ROMANTYCY SOLVAYU. 1940

ROMANTYCY SOLVAYU. 1940 - Bilety na spektakl teatralny

Romantycy z Solvayu 1940 to fabularyzowana opowieść o losach grupki młodych
teatralnych zapaleńców, którzy podczas hitlerowskiej okupacji znaleźli
zatrudnienie w krakowskich zakładach Solvay, przemianowanych wówczas na Deutsche
Chemische Ostwerke Solvay. Przedstawienie nawiązuje do wojennej biografii Karola
Wojtyły, który rzeczywiście był w tamtym czasie robotnikiem w tej fabryce. Do
historii należy także zaangażowanie młodego Wojtyły w prace podziemnego teatru
Mieczysława Kotlarczyka. Spektakl łączy te fakty z życiorysu przyszłego papieża,
by poprzez fikcyjną narrację o stworzeniu na terenie Solvayu grupy teatralnej i
wystawieniu przez nią Fausta Goethego, w syntetycznym skrócie przenieść
współczesnego widza w realia Krakowa czasów wojny, przede wszystkim zaś
uzmysłowić mu świat wartości będących fundamentem artystycznych działań adeptów
teatru słowa. Na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia wolności narodu oraz
wolności artystycznej i jej granic. Obydwie kwestie stanowią problemową oś
przedstawienia. W spektaklu wykorzystane zostaną fragmenty ?Fausta?: Goethego
(w przekładzie Adama Pomorskiego), traktat Grignon de Monfort ?O prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny?, fragment ?Króla i Aktora? R.
Brandstaettera?, fragment poematu Karola Wojtyły ?Promieniowanie Ojcostwa?.

Reżyseria: Stanisław Michno
Scenariusz: Jacek Jankowski, Stanisław Michno
Występują: Wojciech Michno, Filip Jurkowski, Aneta Stachyra, Anna Jędrzejczyk,
Magdalena Roczymska, Maria Jazgar, Stanisław Michno, Paulina Czechanowska, Marek
Wolny, Włodzimierz Chrenkoff, Aleksandra Cikała, Kirił Denev, Daniel Potocki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje

Brak recenzji

Polecane