Chełmno, Kinoteatr Rondo

Chełmno, Kinoteatr Rondo

Kinoteatr Rondo - Chełmno

ul. Dworcowa 23, 86-200 Chełmno


Prawda

Prawda

za
08.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Ptaki nocy (I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN)

 KUP BILET
napisy
2D

Mój przyjaciel Ufik

Mój przyjaciel Ufik

za
09.07.2020, 16:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
dubbing
2D
 KUP BILET
dubbing
2D

Prawda

Prawda

za
09.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Ptaki nocy (I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN)

 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Prawda

Prawda

za
10.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Ptaki nocy (I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN)

 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Mayday

Mayday

za
11.07.2020, 16:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
2D
 KUP BILET
2D

Prawda

Prawda

za
11.07.2020, 18:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Po tamtej stronie

Po tamtej stronie

za
12.07.2020, 16:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Prawda

Prawda

za
12.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Ptaki nocy (I FANTASTYCZNA EMANCYPACJA PEWNEJ HARLEY QUINN)

 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Proceder

Proceder

za
15.07.2020, 17:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
oryginalny
2D
 KUP BILET
oryginalny
2D

Doktor Sen

Doktor Sen

za
15.07.2020, 20:15 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Proceder

Proceder

za
16.07.2020, 17:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
2D
 KUP BILET
2D

Doktor Sen

Doktor Sen

za
16.07.2020, 20:15 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Proceder

Proceder

za
17.07.2020, 17:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
2D
 KUP BILET
2D

Doktor Sen

Doktor Sen

za
17.07.2020, 20:15 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Mayday

Mayday

za
18.07.2020, 17:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
2D
 KUP BILET
2D

Doktor Sen

Doktor Sen

za
18.07.2020, 20:15 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Mayday

Mayday

za
19.07.2020, 17:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
2D
 KUP BILET
2D

Królowa Kier

Królowa Kier

za
19.07.2020, 20:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Małe kobietki

Małe kobietki

za
22.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life

za
22.07.2020, 20:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Wiking i Magiczny Miecz

 KUP BILET
dubbing
2D

Małe kobietki

Małe kobietki

za
23.07.2020, 18:00 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life

za
23.07.2020, 20:30 Chełmno, Kinoteatr Rondo
napisy
2D
 KUP BILET
napisy
2D