inne

Gordonki

inne

Gordonki

Gordonki - Bilety

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 0 - 3 lat na zajęcia umuzykalniające, które opierać się będą na metodzie Edwina Eliasa Gordona.

"Naszym zadaniem jest pomóc rodzicom, nauczycielom przedszkolnym i nauczycielom muzyki w zrozumieniu ważności muzyki dla wczesnego dzieciństwa, w odkryciu sposobu, w jaki bardzo małe dzieci uczą się muzyki, w dostarczaniu im umiejętności, aby mogli kierować małymi dziećmi w tej nauce oraz określeniu, jak takie najmłodsze dzieci powinny być nauczane. Jaką wiedzę musi posiąść dziecko, by mogło nauczyć się śpiewać? Co musi wiedzieć lub z czym musi się spotkać zanim zacznie mówić? Każde dziecko zanim zacznie mówić z pewnością musi najpierw usłyszeć wiele osób mówiących, a żeby zaczęło śpiewać musi usłyszeć wiele ludzi śpiewających. Inaczej nie można nauczyć człowieka śpiewania. Wiele nauczycieli marnuje jednak czas, żeby nauczyć śpiewu dzieci, które nigdy nie słyszały śpiewu dorosłych. To oczywiście nie przynosi żadnego rezultatu." E.E. Gordon

Możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin, natomiast najbardziej chłonnym na wiedzę okresem jest czas od przyjścia na świat, aż do ukończenia trzeciego roku życia. To co dziecko zdoła przyswoić w początkowych latach życia tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji, również muzycznej. Nauka muzyki w wieku niemowlęcym i żłobkowym powoduje wytwarzanie w mózgu dziecka nowych połączeń nerwowych, które wpływają na jego wszechstronny rozwój.

Zajęcia oparte na metodzie E.E. Gordona pozwalają maluchom na rozwijanie wrodzonej wrażliwości muzycznej, dając im doskonałe podstawy późniejszej edukacji. Dzieje się tak dzięki naturalnemu zanurzeniu się w muzyce, podobnie jak ma to miejsce podczas nauki języka ojczystego. Dzieci uczą się rozumieć muzykę i wyrażać radosną ekspresję podczas muzycznych zabaw z użyciem kolorowych piłek, chusty animacyjnej, czy baniek mydlanych.

Dzieci obecne na zajęciach gordonowskich wykazują się dużo większą płynnością mowy (gdy zaczną już mówić), oraz mają zdecydowanie większą łatwość w późniejszym uczeniu się języka obcego, ze względu na lepsze wychwytywanie akcentów i melodii języka.

Dzieci na zajęciach zanurzają się w bogaty świat muzyczny, który dostosowany jest do ich wieku. Śpiewanie i rytmizowanie celowo niemalże pozbawione jest słów - aby dziecko mogło skoncentrować się na warstwie muzycznej i rytmicznej. Podczas naszych zajęć nie obowiązują sztywne normy. Dzieci mogą przemieszczać się po Sali w dowolny sposób i uczestniczyć aktywnie w zabawach wtedy, gdy będą na to gotowe.

Co warto wiedzieć?

Mocno zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w zabawach – wspólnego rytmizowania, śpiewania i ruszania się (na zajęcia zakładamy wygodne ubranie i obuwie)

Nie zmuszamy dziecka do aktywnego uczestnictwa - dzieci znajdują się w różnym stadium rozumienia muzycznego i w sposób indywidualny przyswajają bodźce. Na zajęciach umożliwiamy dzieciom zetknięcie się z różnorodną muzyką, a ono przyswaja w danym momencie tyle ile jest w stanie.

Dzieci mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu. Nie ważne czy dziecko stoi, czy biega i tak słyszy dźwięki i wzbogaca swój muzyczny świat

Maluch nie musi początkowo reagować na dźwięki. Ono uczy się muzyki, a efekty usłyszymy wówczas, kiedy samo będzie gotowe na mowę i śpiew

Zwłaszcza niemowlęta potrzebują czasu na zaadaptowanie się do nowego miejsca i sytuacji.

Normalną reakcją może być początkowy płacz, bądź zagubienie.

Jak wyglądać będą zajęcia?

Muzyczne powitanie

Zabawa instrumentami perkusyjnymi

Zabawa podczas wspólnego wykonywania śpiewanek i rytmiczanek

opartych na różnorodnych skalach modalnych i rytmach

improwizowanych z użyciem kolorowych przedmiotów

Reagowanie spontanicznie na odpowiedzi dzieci

Zabawa instrumentami

Muzyczne pożegnanie

Notka Biograficzna

- kategorię cenową biletu – 35 zł dziecko + opiekun

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Gordonki

Brak recenzji

Polecane z kategorii inne