inne

Sekrety pisma ręcznego - psychografologia - Warsztaty

inne

Sekrety pisma ręcznego - psychografologia - Warsztaty

Sekrety pisma ręcznego - psychografologia - Warsztaty - Bilety

Sekrety pisma ręcznego - psychografologia

Prowadzenie : Grzegorz Duniec

26 maja (sobota), g. 10.00 – 12.00, sala 008, budynek A

Grafologia to dziedzina wiedzy, której obszarem zainteresowania jest pismo ręczne. W Grafologii wyodrębnia się trzy specjalizacje: psychografologię, pismo znawstwo oraz grafologię kliniczną.
Psychografolodzy sporządzają portrety psychologiczne w oparciu o pismo ręczne, rysunki, symbole, analizę cech językowo-treściowych. Pismoznawcy dokonują identyfikacji autora zapisów odręcznych w oparciu o analizę cech graficznych pisma ręcznego, podpisów i paraf oraz analizę śladu językowego. Grafologia kliniczna to dyscyplina wiedzy, która pozwala ocenić, czy zmiany jakie obserwuje się w piśmie mają podłoże neurologiczne, psychologiczno-psychiatryczne, czy też są skutkiem zażycia substancji psychoaktywnych lub spożycia alkoholu.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają metodykę sporządzania portretów psychologicznych, wcielą się w rolę eksperta kryminalistycznego i samodzielnie dokonają identyfikacji zapisów graficznych. Spróbują zamaskować swoje pismo odręczne, uniemożliwiając identyfikację autorstwa zapisów. Podczas zajęć będzie można także zbadać swoje pismo pod mikroskopem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje

Brak recenzji

Polecane