inne

Woda na Młyn

inne

Woda na Młyn

Woda na Młyn - Bilety

Woda na Młyn powraca po przerwie – ze zdwojoną siłą i z nowym repertuarem!
Jak zwykle będzie on składał się z folkloru przepuszczonego przez pryzmat
naszej wiejsko-miejskiej wrażliwości. Również i tym razem program zespołu
został oparty na kontrastowych zestawieniach, zaskakujących połączeniach
muzycznych, skrzyżowaniu folku z popkulturą.

Główną inspiracją nowego repertuaru Wody na Młyn stały się tańce Łemków i
Rusinów karpackich, ale przede wszystkim to, co dziś dzieje się z rusińską
muzyką – jak jest ożywiana, przetwarzana i grana. Tak powstała choreografia
„LemKolaż”, której założeniem jest brak fabuły, surrealizm, nielinearność,
wyrazistość i jaskrawość podkreślone także współczesnymi kostiumami
nawiązującymi do ludowych strojów Rusnaków. Drugi filar koncertu buduje zaś
kompozycja „Kresy” oparta na tańcach z pogranicza polsko-litewsko-ruskiego,
a więc z terenów nizinnych, leśnych, nadrzecznych. Z jednej strony jest ona
swego rodzaju kontrastem do inspirowanej folklorem góralskim kompozycji
„LemKolaż”, z drugiej zaś obie te choreografie odzwierciedlają charakter
regionów pogranicznych, gdzie przenikają się kultury, etnosy, światopoglądy,
a tradycja flirtuje ze współczesnością – tak jak i my.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Recenzje i opinie: Woda na Młyn

Brak recenzji

Polecane z kategorii inne