Kupuj taniej bilety w aplikacji mobilnej biletyna.pl - bez opłaty serwisowej

* promocja trwa do 31-12-2023

kabaret

XII Manewry Kabaretowe

kabaret

XII Manewry Kabaretowe

XII Manewry Kabaretowe - kabaret

 Bilety
Dodaj do ulubionych
Ulubione

Nowodworski Ośrodek Kultury, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego mają przyjemność zaprosić na XII Manewry Kabaretowe, podczas których gościć będziemy najlepszych artystów kabaretowych w kraju.

Tym razem rozbawiać nas będą: Paranienormalni, Jurki i Ciach. Jako konferansjer wystąpi niezastąpiony Tomasz Jachimek.

16.10.2020 r., godz. 19:00
Hala Widowiskowo-Sportowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66

Karty wstępu w cenie 80 zł do nabycia również w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

  • Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
  • Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Zakup biletu na imprezę oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN IMPREZY
Regulamin uczestniczenia w imprezie pn. ”Manewry Kabaretowe 2020” w hali widowiskowo-sportowej NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66.

Zasady uczestniczenia w imprezie w postaci opisowej zostaną umieszczone:
-przy kasie biletowej NOK
-przy wejściu na Halę Widowiskowo-Sportową
-na stronach internetowych www.nok.nowydwormaz.pl ; www.nowydwormaz.pl
oraz w opisie wydarzenia na stronie fanpage’u NOK

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –instrukcje dezynfekcji rąk.

§ 1
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w imprezie pn. „Manewry Kabaretowe 2020” organizowanej przez Nowodworski Ośrodek Kultury (zwanym dalej NOK), przy współpracy U.M. w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim( zwanym dalej NOSiR)

2.Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2
1.Regulamin jest udostępniany na stronach: www.nok.nowydwormaz.pl; www.nowydwormaz.pl oraz przy wejściu do Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR

2.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie NOSiR zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania imprezy, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługującego imprezę.

3.Personel NOK i NOSiR obsługujący imprezę jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w imprezie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 3
1.Do udziału w imprezie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

2.Każda osoba, mająca zamiar uczestniczyć w wydarzeniu wypełnia Formularz Covid (zwany dalej „Oświadczeniem”), podając swoje dane kontaktowe, oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3.Dane zbierane w oświadczeniu zbierane są na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących w imprezie zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane odpowiedniemu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

4.Oświadczenie można wypełnić także drogą elektroniczną przesyłając je na adres e-mail [email protected] w treści podając: imię, nazwisko, datę i tytuł wydarzenia oraz telefon kontaktowy bądź adres e-mail; albo w toku procedury elektronicznego nabywania biletu, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia.
5.Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 4) straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR w związku z wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w imprezie i skontaktowania się z NOK pod adresem [email protected] w celu rozpoczęcia procedury zwrotu biletu.

6.W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5 i nie powstrzymania się uczestnika przed uczestnictwem w imprezie, może on zostać niedopuszczony do udziału w imprezie, a bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

7.NOK udostępnia wzór Oświadczenia za pośrednictwem strony www.nok.nowydwormaz.pl .Oświadczenie będzie przechowywane przez NOK przez 2 tygodnie od dnia imprezy.

§ 4
1.Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających w miejscu imprezy przed, w trakcie i po jej zakończeniu.

2.Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR, w tym także podczas wchodzenia na teren imprezy, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach –nie mniej niż 1,5 m.

3.Do dyspozycji osób uczestniczących w imprezie przeznaczone jest jedno wejście i 2 wyjścia. Uczestnicy proszeni są o zachowanie odległości min. 2m od siebie podczas wejścia i wyjścia z miejsca imprezy.

4.Przed wejściem na teren wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez organizatorów.

5.Organizatorzy nie zapewniają szatni na okrycie wierzchnie.

6.Personel obsługujący imprezę ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad. W takim przypadku bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5
1.Organizatorzy udostępnią uczestnikom imprezy wyznaczone miejsca siedzące.

2.Miejsca powinny być zajmowane zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na biletach przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu między widzami. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.

3.Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) osoby, która uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b)osoby, która uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
W powyższych przypadkach należy zgłosić zamiar przesunięcia krzesła osobie z obsługi.

4.Zakazuje się samodzielnego zmieniania miejsc.

§ 6
1.Uczestnicy imprezy proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

2.Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp).
§ 7
Zasady uczestnictwa w imprezie na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR mogą być, w miarę zmieniającej się sytuacji, uzupełniane lub zmieniane.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Kup voucher na dowolne wydarzenie

Podaruj bliskim niezapomniane emocje

50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

Klikając w przycisk wybierasz voucher wartościowy wielokrotnego użycia ważny 48 miesięcy

Recenzje i opinie: XII Manewry Kabaretowe


Jak działają recenzje?
Rewelacja 😊 uśmiałam się do łez 😆 a Paranienormalni nie mają konkurencji, wymiatają 😊
Katarzyna 19.10.2020 11:07
Impreza super. W dobie pandemii chwila oderwania się od otaczającej rzeczywistości covid. Paranienormalni the best
Nsk 17.10.2020 15:05

Polecane z kategorii kabaret