koncert

Arcydzieła na fortepian: Zbigniew Raubo

koncert

Arcydzieła na fortepian: Zbigniew Raubo

Arcydzieła na fortepian: Zbigniew Raubo - Bilety na koncert

ARCYDZIEŁA NA FORTEPIAN - Ludwig van Beethoven, Sonata c-moll op. 111

PROGRAM
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonata c-moll op. 111 (1820-22)
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto, semplice e cantabile

KONCERT
Zbigniew Raubo - fortepian

WYKŁAD
Dr hab. Rafał Augustyn - kompozytor, krytyk muzyczny, polonista
Faustowskie ekfrazy Thomasa Manna

Zbigniew RAUBO, laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ferruccio Busoniego w Bolzano (1991), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta w Utrechcie (1992) - jak dotąd jest jedynym polskim laureatem tego prestiżowego Konkursu oraz Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi (1987).

Ukończył z wyróżnieniem katowicką Akademię Muzyczną w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego, którego następnie został asystentem. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni. W czerwcu 2013 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Zbigniew Raubo koncertował we wszystkich filharmoniach w kraju. Występował z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami takimi jak: Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Jerzy Salwarowski, Mirosław J. Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Jerzy Swoboda, Krzysztof Missona, Łukasz Borowicz, Marek Moś, Czesław Grabowski, Renard Czajkowski. W swoim repertuarze posiada ponad 30 utworów na fortepian z orkiestrą. Wśród jego ostatnio zrealizowanych dokonań artystycznych znajdują się m.in. występ z recitalem na Festiwalu Chopinowskim w Vancouver, Festiwalu Poolse Meesters w Belgii, jak też kursy mistrzowskie i koncert w ramach Festiwalu Campos do Jordao w Brazylii.

Dokonał szeregu nagrań dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych m.in. dla japońskich filii firm Deutsche Gramophon i RCA, International Music Corporation, firmy DUX i Żuk Records.

Jako kameralista miał możliwość współpracy estradowej z takimi zespołami jak Kwartety: Śląski, Wilanów i Camerata, ale także z wybitnymi solistami: Bartłomiejem Niziołem i Urszulą Kryger.

Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną, obok etatowej pracy w Akademii Muzycznej w Katowicach spotyka się z młodzieżą pianistyczną na licznych kursach, udziela się również, konsultując szkolnictwo muzyczne niższych szczebli.

Brał udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. F. Chopina w Warszawie (2010) oraz Chopin Competition in Asia w Japonii (2011).

Wśród jego wychowanków można znaleźć laureatów konkursów muzycznych: im. Liszta we Wrocławiu i Parmie, Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i innych.

Dr hab. Rafał AUGUSTYN, kompozytor, krytyk muzyczny i polonista. Filologię polską studiował we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w roku 1974 na podstawie pracy o semiotyce dziewiętnastowiecznych podręczników aktorstwa pisanej pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa. Ukończył także studia muzyczne w klasie kompozycji prof. Henryka Mikołaja Góreckiego w ówczesnej PWSM (dziś Akademii Muzycznej) w Katowicach. Doktorat pisany pod kierunkiem prof. Janusza Deglera, poświęcony strukturalnym pokrewieństwom sztuk w okresie modernizmu obronił w 1982 r. W latach 1979-1980 był lektorem języka polskiego na State University of New York at Stony Brook. Habilitację uzyskał w AM w Katowicach w 2014 r. W IFP wykłada wprowadzenie do wiedzy o kulturze a także przedmioty poświęcone kontekstom literackim i teatralnym muzyki: „Tekst i muzyka” oraz „Muzyka, muzyczność, teatr”. W poprzednich latach prowadził także zajęcia z poetyki oraz autorski przedmiot „Wiedza o kulturze w warsztacie filologa”. Opublikował szereg artykułów poświęconych współistnieniu i integracji sztuk, szczególnie zaś współczesnemu teatrowi muzycznemu. Jest aktywnym krytykiem muzycznym i teatralnym, stałym współpracownikiem „Odry” i - do roku 2013 – „Ruchu Muzycznego”. Był autorem audycji w Programie 2 i 3 Polskiego Radia oraz serii programów TV „Klasyk, nasz bliski”. Kierował festiwalami Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, a w latach 1980-1998 był członkiem komisji programowej "Warszawskiej Jesieni". Jego kompozycje - symfoniczne, kameralne, chóralne, elektroniczne i sceniczne wykonywano na czołowych estradach polskich oraz w większości krajów europejskich. Jako twórca muzyki teatralnej współpracował m.in. z Konradem Swinarskim, Tadeuszem Łomnickim, Henrykiem Tomaszewskim, Kazimierzem Braunem, Tadeuszem Mincem, Krzysztofem Zaleskim, Wiesławem Hejno i Jerzym Bielunasem, a jako konsultant muzyczny - z Jerzym Jarockim i Grzegorzem Jarzyną. Przedstawienia baletowe z jego muzyką wystawiały Teatr Wielki w Warszawie i Opera Wrocławska. W 2010 roku wytwórnia CD Accord wydała jego pierwszą płytę monograficzną Do ut des, która otrzymała trzy nominacje do nagrody "Fryderyk 2011" oraz Nagrodę Muzyczną Wrocławia. Jest prezesem Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2014 Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało (po ponad 25 latach) jego przekład fundamentalnej monografii Charlesa Rosena „Styl klasyczny”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje i opinie: Arcydzieła na fortepian: Zbigniew Raubo

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert