koncert

Diwan Saz

koncert

Diwan Saz

Diwan Saz - Bilety na koncert

Diwan Saz (IL)
Feat. Lubna Salameh (IL), Rabbi David Menahem (IL), Muhammad Gadir (IL)

Muzyka Diwan Saz łączy dwie wielkie tradycje Ziemi Świętej – judeochrześcijańską i arabską. Zespół czerpie z artystycznego dorobku Azji Środkowej, Turcji, Persji oraz Izraela, propagując poprzez muzykę idee wzajemnego szacunku i pokoju. Tradycyjne pieśni oparte na antycznych skalach łączą się w ich repertuarze z oryginalnymi kompozycjami i improwizacjami. Grupa, której dyrektorem artystycznym jest Yohai Barak, występowała na festiwalach muzycznych na całym świecie, w tym na SXSW czy 23. FKŻ. W tym roku zespołowi w Synagodze Tempel towarzyszyć będą przedstawiciele dwóch różnych tradycji wokalnych: żydowskiej – rabin David Menachem, oraz arabskiej – Lubna Salameh i Muhammad Gadir.

Yochai Barak (saz, baglama; dyrektor artystyczny)
Mumin Sesler (kanun, oud)
Amir Shahsar (ney, wokal)
Rabin David Menahem (wokal)
Eyal Luman (instrumenty perkusyjne)
Rani Lorentz (bas)
Lubna Salameh (wokal)
Muhammad Gadir (wokal)
Udi Ben Knaan (lira)
Tzipporah El-Rei (wokal)

Diwan Saz (IL)
Feat. Lubna Salameh (IL), Rabbi David Menahem (IL), Muhammad Gadir (IL)

The music of Diwan Saz connects the two great traditions of the Holy Land: Judeo-Christian and Arabic music. The band draws on the artistic heritage of Central Asia, Turkey, Persia and Israel and uses music to propagate the ideas of respect and peace. Traditional songs based on ancient scales combine in their repertoire with original compositions and improvisations. The band, whose artistic director is Yohai Barak, has performed at music festivals around the world, including the SXSW or the 23rd JCF. This year, they will appear at the Tempel Synagogue and will be accompanied by representatives of two different vocal traditions: the Jewish with Rabbi David Menachem, and the Arabic one with Lubna Salameh and Muhammad Gadir.

Yochai Barak (saz, baglama; artistic director)
Mumin Sesler (qanun, oud)
Amir Shahsar (ney, vocals)
Rabin David Menahem (vocals)
Eyal Luman (percsussion)
Rani Lorentz (bass)
Lubna Salameh (vocals)
Muhammad Gadir (vocals)
Udi Ben Knaan (lira)
Tzipporah El-Rei (vocals)

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Diwan Saz

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert