koncert

Dziesięć spojrzeń na Chopina - "Chopin i sztuka edytorska"

koncert

Dziesięć spojrzeń na Chopina - "Chopin i sztuka edytorska"

Dziesięć spojrzeń na Chopina - "Chopin i sztuka edytorska" - Bilety na koncert

DZIESIĘĆ SPOJRZEŃ NA CHOPINA
Chopin i sztuka edytorska
Wykład: Dr Daniel Cichy (muzykolog, Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego) - W poszukiwaniu prawdy o Chopinie czyli co można odczytać z nut.
Koncert: Krzysztof Trzaskowski - fortepian
Program:
Fryderyk Chopin
Rondo c-moll op. 1

3 Walce op. 64
Des-dur nr 1
cis-moll nr 2
As-dur nr 3

4 Mazurki op. 30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4

Lento con gran espressione WN 37

Daniel Cichy - muzykolog i publicysta muzyczny. Studiował Muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu, doktorat uzyskał w Instytucie Muzykologii UJ nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej. Pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prowadził zajęcia z Historii Muzyki, Literatury Muzycznej, Analizy Dzieła Muzycznego oraz Seminarium Prelekcji i Krytyki Muzycznej. Sprawował opiekę nad studenckim Kołem Naukowym ICTUS. Wykładał także w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [2013]
Do kręgu zainteresowań Daniela Cichego należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej. Rezultaty badań przedstawia na muzykologicznych konferencjach w kraju (Cieszyn, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa) i za granicą (Brno, Ryga, Tallin, Wilno).
Laureat Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendysta Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika ?Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.
Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy uprawia krytykę i publicystykę muzyczną. Stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi cotygodniowe audycje popularyzujące muzykę klasyczną. Regularnie publikuje eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej ("Glissando", "Didaskalia", "Teatr") i zagranicznej ("Neue Musikzeitung", "MusikTexte", "Neue Zeitschrift für Musik"). Jest ponadto redaktorem Linii Muzycznej oficyny Korporacja Ha!Art oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Krzysztof Trzaskowski swoją edukację artystyczną rozpoczął w wieku pięciu lat w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia pod kierunkiem Andrzeja Czemiela. W 2005 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie Krystyny Wachowskiej. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalla, prof. Piotra Palecznego oraz prof. Mai Nosowskiej. Jest absolwentem, a obecnie wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Aktywnie uczestniczył w licznych Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez takich pianistów, jak Andrzej Jasiński, Tatiana Shebanova, Jerzy Sulikowski, Dang Thai Son, Bernard Ringeissen, Jacques Rouvier czy Daejin Kim.
Artysta jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, m.in. zdobył II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim w Jeleniej Górze oraz Nagrodę Specjalną J.M. Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za Najlepsze wykonanie poloneza (1999); I miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Nagrody Specjalne: za Najlepsze wykonanie utworów I. J. Paderewskiego, Nagrodę za Najlepsze wykonanie utworu F. Chopina oraz Nagrodę Kuratorium Oświaty w Łodzi (2000); III miejsce na V Międzynarodowym Konkursie im. F.Chopina w Narvie w Estonii (2004); I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Władysława Kędry w Łodzi (2004); jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Kandydatów do XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (2005), półfinalistą XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz laureatem Nagrody Specjalnej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Genewie (2005), a także laureatem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2007).
Jako solista koncertował pod batutą Jerzego Maksymiuka, Ernesta Hoetzla, Tadeusza Chachaja, Jana Miłosza Zarzyckiego, Zygmunta Rycherta, Kazimierza Dąbrowskiego, Marcina Wolniewskiego i Moniki Wolińskiej. Koncertował w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Indiach, USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Tunezji, Litwie, Estonii i Polsce. Współpracował z Adamem Makowiczem podczas obchodów Roku Chopinowskiego, grając serię koncertów Chopin na klasycznie i jazzowo. Z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina prowadził Kursy Mistrzowskie w Indiach i nagrał płytę Chopin for India. Nagrywał dla Polskiego Radia i TVP.
Zakwalifikowany został do grona uczestników Programu pomocy wybitnie zdolnym prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (2000-2005). Jest również stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2009, 2010) oraz Ministra Kultury (2004 i 2005). W roku 2006 i 2013 został stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego, a w roku 2007 - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Młoda Polska.

Nowemu spojrzeniu na Chopina - z innej strony (czy raczej z innych stron) poświęcony jest cykl comiesięcznych spotkań w Mazowieckim Instytucie Kultury zatytułowany Dziesięć spojrzeń na Chopina. Jest to połączenie krótkich recitali chopinowskich z wykładami specjalistów z różnych dziedzin (od filozofii do muzykologii) dotyczącymi kwestii miejsca Chopina w szeroko pojętej kulturze.
Ukażemy najbardziej intymny obraz Chopina utrwalony w jego listach. Obok rozważań na tematy literackich wartości epistolografii wielkiego kompozytora usłyszymy te kompozycje, o których wzmiankował Chopin w swoich listach.
Podczas kolejnych wieczorów zajmiemy się malarskimi i literackimi kontaktami Chopina, jego praktyką pedagogiczną, pianistyką, unikalnym darem improwizacji, wreszcie postaramy się, choć w niewielkim stopniu, zgłębić tajemnice edytorstwa dzieł Chopina, tej niezwykle ezoterycznej wiedzy, która ma jednak swój praktyczny wymiar - wszak na Konkursach Chopinowskich od jakiegoś czasu zalecane jest jedno ze źródłowych wydań (dlaczego to takie ważne - będzie o tym mowa na spotkaniu).
Wreszcie, w czasie kolejnego z wieczorów, przeniesiemy się do Warszawy czasów Chopina, czasów Królestwa Kongresowego, kiedy to kształtowała się osobowość naszego twórcy. Na tym spotkaniu nie zabraknie też instrumentu z epoki - takiego, na jakim mógł grać młody Chopin.
Wykonawcami recitali będą w większości młodzi pianiści, przygotowujący się do Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku. Obok nich artyści uznani.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Dziesięć spojrzeń na Chopina - "Chopin i sztuka edytorska"

Chopin na żywo? No jak nie może być przecudowny ???!!
wolnikmichal@gmail.com 08.05.2015 10:04

Polecane z kategorii koncert