koncert

Glass House Orchestra

koncert

Glass House Orchestra

Glass House Orchestra - Bilety na koncert

Glass House Orchestra
Żydowska muzyka z Astro-Węgier

Glass House Orchestra to projekt powstały z inicjatywy Instytutu im. Balassiego – Węgierskiego Centrum Kultury w Nowym Jorku – aby uczcić pamięć ofiar holokaustu na Węgrzech. Amerykańsko-węgierski zespół prezentuje niezwykle bogate dziedzictwo kultury żydowsko-węgierskiej, jednocześnie próbując zaznaczyć jej miejsce na współczesnej scenie – zarówno węgierskiej, jak i światowej. Grupę tworzy ośmioro uznanych muzyków z różnych krajów, każdy z innym doświadczeniem muzycznym. Biorą na warsztat niezwykle złożoną żydowską tradycję muzyczną, a efekt jest wręcz kosmiczny. Frank London, lider projektu, określa muzykę GHO jako astro-węgierski folk punk: współczesny, z jednej strony postmodernistyczny i dekonstruktywistyczny, z drugiej – archeologiczno-konserwatorski.
Nazwa zespołu pochodzi od Glass House (Üvegház), słynnego budynku należącego do szwajcarskiego dyplomaty Carla Lutza, służącego za kryjówkę dla Żydów prześladowanych podczas holokaustu.

Frank London (trąbka)
Aram Bajakian (gitara)
Pablo Aslan (bass)
Yonadav Halevy (perkusja)
Jake Shulman-Ment (skrzypce)
Miklós Lukács (cymbały)
Edina Szirtes Mókus (wokal, skrzypce)
Béla Ágoston (instrumenty dęte)
Współorganizator: Instytut im. Balassiego – Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Glass House Orchestra
Jewish Music from Astro-Hungary

The Glass House Orchestra is a scheme inspired by Balassi Institute - Hungarian Cultural Centre in New York - to commemorate the victims of the Holocaust in Hungary. The US-Hungarian orchestra presents the rich Jewish-Hungarian cultural heritage while trying to find its place on the contemporary Hungarian and international scene. The orchestra consists of eight established musicians with various backgrounds. They investigate the sophisticated Jewish musical tradition, and the results are outstanding. Frank London, the band leader, defines GHO music as Astro-Hungarian folk punk: contemporary, at times postmodern and deconstructivist, at times archeological-conservationist.
The orchestra’s name comes from the Glass House (Üvegház), a famous building belonging to the Swiss diplomat Carl Lutz which served as a hiding place for the Jews persecuted during the Holocaust.

Frank London (trumpet)
Aram Bajakian (guitar)
Pablo Aslan (bass)
Yonadav Halevy (percussion)
Jake Shulman-Ment (violin)
Miklós Lukács (cimbolon)
Edina Szirtes Mókus (violin, vocals)
Béla Ágoston (winds)

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Glass House Orchestra

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert