koncert

Świąteczna Scena Zaułek

koncert

Świąteczna Scena Zaułek

Świąteczna Scena Zaułek - Bilety na koncert

Świąteczna Scena Zaułek, a w niej opowieści wigilijne kilku wspaniałych osobowości: Magdalena Krakowska (Żuk) przez lata związana m.in. z kabaretem Pod Egidą, której na gitarze akompaniował będzie mąż Krzysztof Krakowski; Stanisław Klawe - bard również od lat związany z kabaretem Pod Egidą. W Zaułku przy wigilijnym mikrofonie zagoszczą również: Maria Duszka - poetka i dziennikarka oraz Marta Sosnowska - pedagog i wokalistka. Gospodarzył jak zwykle będzie Wojtek Gęsicki wraz z dr Rafałem Grząką - wirtuozem akordeonu.


UWAGA!
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania aktualnie obowiązujących zasad zawartych w procedurach bezpieczeństwa (dostępnych pod adresem: http://www.kultura.lomianki.pl/strona-142-procedury_covid...) oraz aktualnych zaleceń GIS.


Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Kultury w Łomiankach:
Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach / CK wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CK, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CK informuje organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje i opinie: Świąteczna Scena Zaułek

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert