Kupuj taniej bilety w aplikacji mobilnej biletyna.pl - bez opłaty serwisowej

* promocja trwa do 31-12-2023

spektakl

Body.mov: MATERIA

spektakl

Body.mov: MATERIA

Body.mov: MATERIA - spektakl

 Bilety
Dodaj do ulubionych
Ulubione

KINO TAŃCA / Body.mov1: MATERIA
Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, DK „KADR”, ul. Gintrowskiego 32, Warszawa
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
Kuratorka: Regina Lissowska-Postaremczak
Program Body.mov realizowany w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie koncentruje się na współczesnych obrazach ciała w ujęciu filmu tańca. Odwołuje się do różnych obszarów ekspresji cielesności oraz jej postrzegania w kontekstach artystycznym, społecznym i kulturowym.

Program wieczoru „Body.mov1: Materia” tematycznie oscyluje wokół zderzenia światów: materialnego i niematerialnego, realnego i wirtualnego, świata nauki i świata sztuki. Kontekstem programu jest przybliżenie technologii służących komputerowo generowanej choreografii oraz zastosowanie wirtualnego obrazowania ciała w obszarze filmu tańca. W pierwszej odsłonie cyklu Body.mov zaprezentowanych zostanie pięć wyjątkowych filmów tańca i animacji, wielokrotnie nagradzanych podczas międzynarodowych festiwali i konkursów filmowych. „Materia” to zestaw filmów krótkometrażowych z Holandii, Niemiec, Bułgarii i USA.

Program „Body.mov1: Materia” otworzy polska premiera Symmetry (reż. Ruben van Leer), taneczno-operowego filmu artystycznego, zrealizowanego w wielkim akceleratorze cząstek w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN, oraz towarzyszący mu dokument Symmetry Unravelled (reż. Juliette Stevens), który odsłoni kulisy tej bezprecedensowej produkcji. W wizualną podróż od materii ciała w ruchu, do piękna jego wirtualnej reprezentacji zabierze widzów film Unnamed Sound Sculpture (Reż. Daniel Franke, Cedric Kiefer) – rzeźba kinetyczna stworzona za pomocą danych ruchowych zarejestrowanych przez motion capture – oraz żywiołowa, choreograficzno-muzyczna animacja Жар Птица (Firebird), w reż. Velislavy Gospodinovej. Krótkometrażowy film Cubed, reż. Mitchell Rose, Susan Van Pelt Petry, Shane Mecklenburger) dostarczy krytycznej, choć nie pozbawionej humoru refleksji nad wyobcowaniem ludzi w wirtualnym świecie. Dopełnieniem programu filmowego będzie rozmowa o współczesnych trendach filmu tańca, oraz przybliżenie technologii służących wirtualnemu obrazowaniu ciała. Gościem wieczoru będzie Gosia Gajdemska – choreografka, tancerka, performerka i edukatorka w obszarze tańca, rozwijająca także autorskie projekty w obszarze video dance i filmu, m.in. we współpracy z FINA – Filmoteką Narodową –Instytutem Audiowizualnym w Warszawie oraz filmArche w Berlinie.
Kuratorką programu jest Regina Lissowska-Postaremczuk.
Program zrealizowany we współpracy z Fundacją Edukacji Kulturalnej AdArte oraz ShortWavesFestival.

REGINA LISSOWSKA-POSTAREMCZAK
Teatrolog, badaczka tańca, od 6 lat działa w obszarze filmu tańca jako kuratorka (Dances with Camera w ramach Short Waves Festival), selekcjonerka i programerka pokazów i międzynarodowych festiwali filmowych (m.in. Mobile Dance Film Festival, NY), jest członkiem Dance Films Association.

GOSIA GAJDEMSKA
Choreografka, tancerka, performerka, edukatorka w obszarze tańca, rozwijająca także autorskie projekty w obszarze video dance i filmu, m.in. we współpracy z FINA – Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w Warszawie oraz filmArche w Berlinie. Stypendystka programu Dance Intensiv w Tanzfabrik Berlin oraz Alternatywnej Akademii Tańca 2017, realizowanej przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Zrealizowała kilkanaście autorskich projektów z obszaru tańca, współpracując z instytucjami i niezależnymi artystami w Polsce i za granicą – m.in. Konteksty, Definicje ciała, Improwizacja w tańcu, Obraz w ruchu, poRuszenie, Taniec.Re:animacje, Dancedoby. Instalacja, C2.WRONG, inVISIBLE, I’’M, …fassen…, REIMAGINE DANCE.
Od 2015 roku mieszka i pracuje w Berlinie – współpracuje m.in. z Ośrodkiem Działań Edukacyjnych i Kulturalnych Schloss Trebnitz, Uferstudios Berlin, ada Studio, Spektrum Art Science Community Berlin oraz K77 Studio e.V., które współtworzy także jako dyrektorka artystyczna i członkini zarządu. Członkini Dance Films Association oraz movLab w berlińskim Spektrum. Jej zainteresowania twórcze koncentrują się na relacji między choreografią a sztukami wizualnymi i poszerzonym polu choreografii, wokół tematów re/prezentacji, wizerunku i tożsamości.

PROGRAM:
Symmetry
reż. Ruben Van Leer | Holandia 2015 | 29 min.
Obsada: Lukas Timulak, Claron McFadden, zdjęcia: Paul Ozgur, muzyka/dźwięk: Henry Vega, kompozytor: Joep Franssens. montaż: Amber Hooijmans, produkcja: CTM Pictures & truth.io
Symmetry to opera choreograficzna, zrealizowana w wielkim akceleratorze cząstek w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN. SymmetryUnreveled to dokument filmowy odsłaniający kulisy powstawania i idei filmu. Film Symmetry otrzymał dotąd 11 międzynarodowych nagród filmowych, wyróżnień i nominacji.
Symmetry Unravelled
reż. Juliette Stevens | Holandia 2015 |24 min.
Obsada: Prof. Robbert Dijkgraaf, Prof. John Ellis, Prof. Michael Doser, dźwięk: Hielke Praagman, montaż: Mieneke Kramer, kompozytor: Joep Franssens, Henry Vega, produkcja: Moving Portraits
PREMIERA POLSKA

Symmetry to taneczno-operowy film artystyczny, zrealizowany w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN – największym na świecie obiekcie eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych. W majestatycznej scenerii Wielkiego Zderzacza Hadronów współczesny fizyk poszukuje najmniejszej pierwotnej cząstki i odkrywa nieskończoną miłość. Tajemnica ma cechy transcendentalne, a dążenie do oświecenia może przenosić człowieka ze sfery fizycznej egzystencji do sfery boskości.
Odzwierciedlając coraz silniejsze powiązanie poszukiwań naukowych i artystycznych, Symmetry jako interdyscyplinarny film ilustruje, poprzez operę, taniec i naukę, nowoczesną i wzajemnie powiązaną podróż w nieznane. Film podąża za współczesnym fizykiem (choreografem Lukasem Timulakiem), który zmaga się z teorią wszystkiego i stara się dotrzeć do najbardziej podstawowych źródeł egzystencji. Rzeczywistość Lukasa zaczyna się zacierać, jego okrycie rozwija się jako taniec między wyobraźnią a rozumem, oczarowanie muzyką (sopranistka Claron McFadden). Reżyser Ruben van Leer umiejętnie wykorzystuje unikalną grę choreografii i dźwięku, aby przekształcić scenerię Zderzacza Hadronów w wizję wewnętrznego świata fizyka. Pochłonięty doświadczeniem otarcia się o wyższą moc, Lukas przenosi się do bezkresnego krajobrazu. W przestrzeni bez czasu, w zawieszeniu między napięciem przeciwieństw, powstają warunki dla nieskończonej twórczej potencjalności. W muzyce ujawnia się ukryta jedność. Przed Wielkim Wybuchem rozpoczyna się niekończąca się historia…

Symmetry unraveled to film dokumentalny o zderzeniu sztuki i nauki z największą na świecie maszyną: akceleratorem cząstek w CERN. Towarzysząc taneczno-operowemu filmowi Symmetry, odsłania zwyczajną ciekawość w centrum fascynacji człowieka nieznanym.
Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Malarz postimpresjonistyczny Paul Gauguin zwięźle podkreśla zwięzłą i nierozwiązaną tajemnicę, która wywoływała ludzką ciekawość. Czy to dzięki zdolności intuicji czy logiki, niewiarygodne pragnienie wiedzy człowieka zainspirowało niezliczoną ilość pytań, innowacji i osiągnięć – ostatecznie napędzając ewolucję i kształtując nasze obecne rozumienie świata naturalnego. Nakręcony równolegle w celu uzupełnienia i wizualnego rozwinięcia filmu Symmetry, Symmetry unraveled przynosi kontekst kreatywnej synergii wywołanej zderzeniem sztuki i nauki. Odkrywając ludzką twarz za tym bezprecedensowym multidyscyplinarnym przedsięwzięciem, perspektywy zarówno kreatywnych, jak i naukowych zespołów wspierających, zręcznie ujawnia wspólną płaszczyznę, która leży na przecięciu dyscyplin. Od fizyka i artysty Robberta Dijkgraafa do głównego teoretyka CERN Johna Ellisa, po sopranistkę Claron McFadden, każdy głos oferuje inny wgląd w inspirację, która napędza kreatywne poszukiwania – oferując ramy dla nowych sposobów widzenia, zrozumienia, bycia. Z kulminacją talentu artystycznego i naukowego zajmującego się złożonym tematem początków, reżyserka Juliette Stevens podkreśla, że dyscypliny są zjednoczone wspólną ścieżką “ku prostocie, ku pięknu, ku esencji”. Dzięki ujęciom „zza kulis” niezwykłych scenerii, od głębokiego podziemia w CERN-ie, do boliwijskich pustyń solnych, jasno wybrzmiewa oddanie pięknu. Za przeczuciem możliwości nowego rodzaju twórczej współpracy, Symmetry unraveled oferuje własne, obiektywne rozważania o przyszłych pomostach do odkrycia.

Unnamed Sound Sculpture
Reż. Daniel Franke, Cedric Kiefer | Niemcy 2012 | 4 min 56 s
Muzyka: Machinefabriek – “Kreukeltape”, tancerka: Laura Keil
Rzeźba kinetyczna stworzona za pomocą danych ruchowych zarejestrowanych przez motioncapture, a następnie złożonych w nową formę choreograficzną.
PREMIERA POLSKA

Unnamed Soundsculpture to poszerzona animacja, kinetyczna rzeźba dźwiękowa oparta na zarejestrowanych danych ruchu tancerki Laury Keil, stworzona przez berliński duet Daniela Franke i Cedrica Kiefera. Utwór jest eksperymentalną animacją w trójwymiarowej przestrzeni, która bada ruch i dźwięk poprzez rozdzielające się cząstki. Wizualne punkty odniesienia odbijają się od ziemi, aby nadać animacji wymiar fizyczny. Ta konstelacja tańca nie tylko symuluje czysto wirtualną przestrzeń, ale także złożoną dynamikę ruchów ciała. Niespójne formy pokazują, że postać niemal sama kreśli swoje ruchy w przestrzeni, gdy pojawia się nowa rzeczywistość, której symulowana estetyka wykracza daleko poza kod liczbowy.
Animacja poprzez trójwymiarowy obraz pozwoliła twórcom na całkowicie swobodną obsługę aparatu cyfrowego, bez ograniczeń perspektywy. Kamera reaguje również na dźwięk i wspiera fizyczną imitację utworu muzycznego przez wykonawcę. Modyfikacja materiału może konsekwentnie tworzyć nowe wersje wideo, z których każda oferuje inną kompozycję zarejestrowanego wykonania. Wielowymiarowość utworu jest nieodłącznym elementem każdego ruchu tancerki, ponieważ materiał filmowy pozwala na uzyskanie szerokiej różnorodności wyobrażalnych perspektyw.
Podobnie do rysunku, pojedynczy punkt może się wydawać bardzo abstrakcyjny, ale im więcej punktów jest ze sobą połączonych, tym bardziej złożony i namacalny staje się obraz. Cyfrowe ciało, złożone 22 000 punktów, wydaje się więc tak realne, jakby ponownie ożywało.

ЖарПтица (Firebird)
Reż. Velislava Gospodinova | Bułgaria 2016 | 7 min. 7 s.
Produkcja: Velislava Gospodinova – Red Stroke, współpraca: Bottleship VFX, przy wsparciu Bulgarian National Film Center, scenariusz: Velislava Gospodinova, design: Velislava Gospodinova, muzyka: Smallman, choreografia: Galina Srebreva, animacja: Velislava Gospodinova, Daniel Chalakov, efekty wizualne, renderowanie: BOTTLESHIP VFX, tancerze: Kristina Chochanova, Stefan Vuchov

Artystyczna animacja spaja muzykę i choreografię i wirtualnie wykreowany obraz w magiczny świat, w którym miłość jest wiodącą metafizyczną siłą pokonującą życie i śmierć.

Cubed
Reż. Mitchell Rose,Susan Van Pelt Petry, Shane Mecklenburger| USA 2017 | 3 min. 29 s.
Choreografia: Susan Van Pelt Petry, media: Shane Mecklenburger, kompozytor: William Goodrum, tancerze: Josh Anderson, Biag Gaongen, Gina Hoch-Stall, Fenella Kennedy
Cyfrowy film tańca, który w kubicznym przeobrażeniu ciała odkrywa metafory międzyludzkich granic i izolacji.
PREMIERA POLSKA

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM oraz Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Projekt CST współfinansuje m.st. Warszawa
Partner projektu CST: Dom Kultury Kadr

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Podaruj bliskim niezapomniane emocje!

Kup voucher

Recenzje i opinie: Body.mov: MATERIA


Jak działają recenzje?

Brak recenzji

Polecane z kategorii spektakl