spektakl

TEATR PIJANA SYPIALNIA WIDOWISKO MUZYCZNE „PREZYDENT W KŁOPOTACH” 06.07.18

spektakl

TEATR PIJANA SYPIALNIA WIDOWISKO MUZYCZNE „PREZYDENT W KŁOPOTACH” 06.07.18

TEATR PIJANA SYPIALNIA WIDOWISKO MUZYCZNE  „PREZYDENT W KŁOPOTACH” 06.07.18 - Bilety na spektakl teatralny

Pijana Sypialnia po raz kolejny sięga do zapomnianej literatury. „Pan Prezydent Miasta w Krakowa w kłopotach” Józefa Narzymskiego to dramat z 1871 roku. Powstanie Kościuszkowskie, bojówki narodowców śpiewających pieśni patriotyczne, morderstwa, walka o władzę i pieniądze, obłuda polityków, a w tle wielka miłość młodych ludzi. To wszystko do zobaczenia w najnowszym i odważnym widowisku Pijanej Sypialni.

„Nie­daw­no wpadł mi w rękę pa­mięt­nik Fi­li­pa Ne­re­usza Li­choc­kie­go, pre­zy­den­ta mia­sta Kra­ko­wa przed i w cza­sie po­wsta­nia Ko­ściusz­kow­skie­go. Po­stać ta z dziw­ną na­iw­no­ścią, od­ma­lo­wa­na przez sie­bie samą, zda­wa­ła mi się być wy­bor­nym ty­pem do ob­raz­ku dra­ma­tycz­ne­go, a to z roz­ma­itych po­wo­dów. Naj­przód; że jest to je­den z ty­pów miesz­czań­stwa na­sze­go z koń­ca XVIII wie­ku, któ­re mało zna­jąc na­uczy­li­śmy się są­dzić po­dług Ki­liń­skie­go, po­wtó­re, że ro­dzaj ten lu­dzi nie­ste­ty nie za­gi­nął, i dziś jest może rów­nie licz­ny, jak był przed wie­kiem. Na­resz­cie, jest on rze­czy­wi­ście ko­micz­nym, praw­dzi­wym i z ży­cia wzię­tym. W ob­ro­bie­niu tej głów­nej fi­gu­ry trzy­ma­łem się ści­śle pa­mięt­ni­ka, bio­rąc zeń na­wet czę­sto całe ustę­py żyw­cem. Za­rzu­ty prze­sa­dy ja­kie mnie spo­ty­ka­ły, po­wo­du­ją te słów parę wy­ja­śnie­nia.

Rzecz dzieje się w Krakowie 1794. Uwaga. Nie wolno przedstawiać bez porozumienia się z autorem.”

Słowo wstępne Józefa Narzymskiego do wydania „Pan Prezydenta Miasta Krakowa w kłopotach” w 1871 roku.

Twórcy widowiska:

Adaptacja i reżyseria: Stanisław Dembski / Sławomir Narloch

Opracowanie muzyczne i przygotowanie wokalne: Daniel Zieliński

Ruch sceniczny: Blanka Miętkiewicz

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Recenzje

Wspaniała, jak zwykle grupa, wspaniała publiczność i DK Kadr jak zawsze dał radę, co tu dużo gadać;)
Wspaniały spektakl, piękna adaptacja trudnego tekstu, gratulacje!
Choć to historia prezydenta osiemnastowiecznego Krakowa, możemy dostrzec wiele gorzko-satyrycznych nawiązań do współczesnych postaw obywatelskich oraz obecnej sytuacji politycznej. Dzięki zawartym w sztuce "mrugnięciom okiem" widz na przemian śmieje się do łez i pozostaje w totalnym osłupieniu. Dynamika, burzenie czwartej ściany, niedosłowne przedstawienie pewnych zdarzeń oraz urozmaicenie patriotycznymi pieśniami czynią spektakl wyrazistym i niesamowicie ciekawym. Warto zobaczyć, bo na długo pozostanie w pamięci.
Przedstawienie na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Bardzo aktualne.
Kolejna bardzo udana propozycja Teatru Pijana Sypialnia, którą warto polecić każdemu. Dębski i Narloch znów znaleźli sprytny sposób na atrakcyjne powiązanie zapomnianego dzieła literackiego ze współczesną rzeczywistością. Kolejny raz pokazali jak niewiele zmieniło się przez ostatnie 200 lat. "Dyzmowie" w polityce byli, są i pewnie będą, a towarzyszy im obłuda, chciwość i bezwzględna "walka o stołki" połączona z nienawiścią do oponentów. I to jest smutna refleksja... Sam spektakl ogląda się wyśmienicie. Absurdalny humor, karykaturalne postaci, świetna muzyka na żywo w wykonaniu chóru i orkiestry oraz ciekawy ruch sceniczny, to znak rozpoznawczy Pijanej Sypialni. Tego wszystkiego nie zabrakło i tym razem. Brawo Pijana Sypialnia!
"Prezydent w kłopotach" to niewątpliwie kolejny przebój w repertuarze Teatru Pijana Sypialnia. Osadzona w czasach insurekcji kościuszkowskiej opowieść została ubrana w nowoczesną formę, zaś jej patriotyczny wydźwięk idealnie pasuje do czasów współczesnych. Przedstawienie bawi i śmieszy, ale momentami jest to smutny śmiech - jak zawsze, gdy przypomnimy sobie o bieżącej sytuacji politycznej.
Wspaniałe przedstawienie. Świetna gra aktorów. Polecam ten spektakl.

Polecane