spektakl

„Złe drogi” – spektakl w języku ukraińskim spektakl w wykonaniu artystów Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Kijowa

spektakl

„Złe drogi” – spektakl w języku ukraińskim spektakl w wykonaniu artystów Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Kijowa

„Złe drogi” – spektakl w języku ukraińskim spektakl w wykonaniu artystów Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Kijowa - Bilety na spektakl teatralny

„Złe drogi” – spektakl w języku ukraińskim
spektakl w wykonaniu artystów Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Kijowa

Wojna na wschodzie Ukrainy – to nie tylko wybuchy, ostrzały i imiona poległych. Za jej kurtyną, po obydwu stronach frontu, trwa życie (nie)zwyczajnych ludzi, których zjednoczyły rozbite drogi Donbasu. „Złe drogi” – to sześć historii o relacjach kobiet i mężczyzn. Historii ostrych i zniekształconych wojną. Historii o ranach, które nigdy się nie zagoją. Młoda kobieta wyrusza na wschód Ukrainy w poszukiwaniu dokumentalnego materiału o wojnie, lecz tam, w strefie pogranicza, staje się zakładniczką swoich i cudzych historii. Tu nie ma dobra i zła, ofiara i kat zamieniają się rolami, a miłość staje się przejściowa i nieosiągalna.

Spektakl odbędzie się przy wsparciu Instytutu Ukraińskiego.

Akademicki Teatr Dramatu i Komedii Na Lewym Brzegu Dniepru (Kijów, Ukraina) – założony w 1979 roku. Założycielem teatru był Edward Mytnyćkyj. Teatr występował w Gruzji, Białorusi, Łotwie, Litwie, Niemczech, Polsce. W pierwszych 15 latach istnienia koncentrował się na pokazywaniu otaczającego go świata. W latach 90-ych teatr zmienił kierunek i zaczął skupiać swoją uwagę na klasycznych utworach. Na początku 2019 roku kierownikami teatru wybrano Stasa Żyrkowa i Tamarę Trunovą. Nowy zespół rozpoczął proces reformacji i odnowy. Zostawiwszy w repertuarze przedstawienia klasycznej dramaturgii, teatr nieustannie wzbogaca swój repertuar o oryginalne przedstawienia poruszające aktualne i społecznie ważne tematy.

Reżyser – Tamara Trunova
czas trwania: 180 minut
Spektakl w języku ukraińskim z polskimi napisami.

Spektakl realizowany w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” – cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Fundację Widowisk Masowych oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. W tym roku impreza odbywa się po raz siódmy – w dniach 19-26 kwietnia 2020 roku zostaną zaprezentowane spektakle teatrów z Ukrainy, Niemiec, Węgier, Armenii Polski oraz innych krajów. Tegoroczne motto festiwalu: „A statek płynie” – spektakle nawiązują do stylistyki twórczości włoskiego reżysera, Federico Felliniego, znanego ze swojego barokowego, cyrkowego, onirycznego stylu. W programie Festiwalu „Wschód-Zachód” przewidziano spektakle, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, prezentacje, wystawy oraz inne wydarzenia towarzyszące. Wezmą w nim udział współczesne, profesjonalne i amatorskie teatry z Ukrainy oraz teatry z innych krajów, nawiązujące tematyką swoich sztuk do szeroko pojętej tematyki ukraińskiej. Partnerem strategicznym Festiwalu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która już od pierwszej edycji co roku wspiera jego rozwój. W 2016 roku projekt „Wschód-Zachód” otrzymał Główną Nagrodę jako Kulturowy Projekt Transgraniczny na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.

Академічний театр драми і комедії На лівому березі Дніпра (Київ, Україна)
Театр засновано у 1979 році. Засновник театру – Едуард Митницький. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра виступав у Грузії, Білорусі, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі. В перші 15 років існування театр втілював у виставах актуальну, злободенну драму, в 1990-х роках театр змінив напрям та почав акцентувати свою увагу на класичних творах. На початку 2019 року керівниками театру було обрано Стаса Жиркова та Тамару Трунову. Нова команда розпочала процес реформації та оновлення. Залишивши в репертуарі вистави за класичною драматургією, театр невпинно збагачується виставами за оригінальними, актуальними текстами на гостро-соціальні теми. Театр активно запрошує та підтримує молодих режисерів, збагачує потужну трупу талановитими акторами, залучає найкращих арт менеджерів та драматургів.

Вистава «Погані дороги»
Режисер – Тамара Трунова
Війна на сході України — це не лише вибухи, обстріли та імена загиблих. За її лаштунками, по обидва боки фронту триває життя (не)звичайних людей, яких поєднали розбиті дороги Донбасу. «Погані дороги» — це шість історій про стосунки жінок та чоловіків, загострені і спотворені війною, та про переломи, які ніколи не загояться. Молода жінка вирушає на схід України у пошуках документального матеріалу про війну, але там, у сірій зоні прикордоння стає заручницею і своїх, і чужих історій. Вона проживає їх немовби в задзеркаллі, де вже немає добра і зла, де жертва і кат міняються ролями, а любов стає минущою і невловимою.

180 хв.
Вистава грається українською мовою
Субтитри польською мовою
Вистава відбудеться за підтримки Українського Інституту

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje i opinie: „Złe drogi” – spektakl w języku ukraińskim spektakl w wykonaniu artystów Akademickiego Teatru Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru z Kijowa

Brak recenzji

Polecane z kategorii spektakl