koncert

Dziesięć spojrzeń na Chopina - Chopin wirtuoz

koncert

Dziesięć spojrzeń na Chopina - Chopin wirtuoz

Dziesięć spojrzeń na Chopina - Chopin wirtuoz - Bilety na koncert

Wykład: Grzegorz Michalski - muzykolog, dziennikarz, Pełnomocnik dyrektora ds. Konkursu Chopinowskiego
Koncert: Szymon Nehring (fortepian)
Program:
Fryderyk Chopin

12 Etiud op. 25
As-dur nr 1, f-moll nr 2, F-dur nr 3, a-moll nr 4, e-moll nr 5, gis-moll nr 6, cis-moll nr 7, Des-dur nr 8, Ges-dur nr 9, h-moll nr 10, a-moll nr 11, c-moll nr 12
Grzegorz Michalski - muzykolog, organizator życia muzycznego, dziennikarz, popularyzator. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Zofii Lissy (Niektóre próby zastosowań metod matematycznych do formalnych badań struktur dźwiękowych, 1972), w 1995 r. studium menedżerów radiowych w Kolonii.
W latach 1971-1973 redaktor w dwutygodniku "Ruch Muzyczny", 1974-1981 kierownik Redakcji Muzyki Poważnej w Telewizji Polskiej, autor licznych programów muzycznych, m.in. cykli "Wtorek melomana", "Stereo i w kolorze", usunięty w efekcie "weryfikacji" w początkach 1982 roku. W latach 1982-1988 konsultant programowy Filharmonii Narodowej.
W sierpniu 1988 w wyniku konkursu objął stanowisko dyrektora, redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. W latach 1990-1992 podsekretarz stanu odpowiedzialny za szkolnictwo artystyczne, muzykę, okresowo także współpracę z zagranicą i upowszechnianie kultury, następnie pełnomocnik do spraw Dziedzictwa Chopinowskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, od września 1992 do 1999 szef Działu Publicystyki Kulturalnej, a następnie komentator w II Programie Polskiego Radia.
Organizator Festiwali Muzycznych Polskiego Radia (1997 - Szymanowski i jego Europa, 1998 - Mieczysław Karłowicz - pokrewieństwa z wyboru, 1999 - Chopin - źródła i konteksty, 2000 - Bach tysiąclecia, 2001 - Witold Lutosławski, 2003 - Romantyczne ojczyzny Stanisława Moniuszki, 2004 - Paryżanie, 2005 - 80 lat na antenie). W latach 1998-2000 jako pełnomocnik ministra kultury i sztuki pełnił funkcję koordynatora Roku Chopinowskiego.
W lipcu 2001 w wyniku konkursu został dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Funkcję tę pełnił do roku 2008 z przerwą w roku 2006, a od 2011 r. jest członkiem Rady Programowej NIFC. Od 2008 pełni funkcję prezesa Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.
Ważniejsze publikacje: Nowa muzyka (od roku 1937), w: Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Warszawa 1977, 1979 (wyd. angielskie), II wyd. 1983, 1988 (wyd. niemieckie), Interpress; New Polish Music 1980-1989, w: Polish Realities - the Art in Poland, Glasgow 1990, Third Eye Centre; Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze. Gdańsk 2007, wydawnictwo słowo/obraz terytoria. W roku 2000 autor i realizator, wraz z zespołem publicystów II Programu Polskiego Radia, wyróżnionego w konkursie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej cyklu audycji Nasza Europa. Liczne recenzje i artykuły w czasopismach muzycznych, kulturalnych i naukowych.
Szymon Nehring urodził się 29 września 1995 r. w Krakowie. Naukę gry rozpoczął w wieku pięciu lat. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną w rodzinnym mieście. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Stefana Wojtasa. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w Jeleniej Górze, Budapeszcie, Petersburgu, Narwie, Żychlinie koło Konina. W 2014 r. sięgnął po najwyższe laury oraz wyróżnienie za wykonanie utworu Chopina na Konkursie im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, II nagrodę "Premio Akademia" w Rzymie, I nagrodę i wyróżnienie za wykonanie nokturnu Chopina w Poznaniu. Występował jako solista z orkiestrami symfonicznymi w Jeleniej Górze i Tallinie, a także orkiestrami Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i Lwowskiej.
Pianista zakwalifikował się do udziału w 17. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, który odbędzie się w październiku tego roku w Warszawie

Nowemu spojrzeniu na Chopina - z innej strony (czy raczej z innych stron) poświęcony jest cykl comiesięcznych spotkań w Mazowieckim Instytucie Kultury zatytułowany Dziesięć spojrzeń na Chopina. Jest to połączenie krótkich recitali chopinowskich z wykładami specjalistów z różnych dziedzin (od filozofii do muzykologii) dotyczącymi kwestii miejsca Chopina w szeroko pojętej kulturze.
Ukażemy najbardziej intymny obraz Chopina utrwalony w jego listach. Obok rozważań na tematy literackich wartości epistolografii wielkiego kompozytora usłyszymy te kompozycje, o których wzmiankował Chopin w swoich listach.
Podczas kolejnych wieczorów zajmiemy się malarskimi i literackimi kontaktami Chopina, jego praktyką pedagogiczną, pianistyką, unikalnym darem improwizacji, wreszcie postaramy się, choć w niewielkim stopniu, zgłębić tajemnice edytorstwa dzieł Chopina, tej niezwykle ezoterycznej wiedzy, która ma jednak swój praktyczny wymiar - wszak na Konkursach Chopinowskich od jakiegoś czasu zalecane jest jedno ze źródłowych wydań (dlaczego to takie ważne - będzie o tym mowa na spotkaniu).
Wreszcie, w czasie kolejnego z wieczorów, przeniesiemy się do Warszawy czasów Chopina, czasów Królestwa Kongresowego, kiedy to kształtowała się osobowość naszego twórcy. Na tym spotkaniu nie zabraknie też instrumentu z epoki - takiego, na jakim mógł grać młody Chopin.
Wykonawcami recitali będą w większości młodzi pianiści, przygotowujący się do Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku. Obok nich artyści uznani.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Dziesięć spojrzeń na Chopina - Chopin wirtuoz

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert