koncert

Juliusz Wertheim. Utwory na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo

koncert

Juliusz Wertheim. Utwory na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo

Juliusz Wertheim. Utwory na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo - Bilety na koncert

Juliusz Wertheim. Utwory na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo
wyst.: Szymon Telecki (skrzypce), Paweł Pawlik (fortepian)

Juliusz Wertheim (1880–1928) – polski pianista, kompozytor, dyrygent, pedagog. W wieku 12 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie pod kierunkiem Rudolfa Strobla w Warszawie, a kontynuował pod kierunkiem Maurycego Moszkowskiego i Karla Heinricha Bartha w Berlinie. W dziedzinie kompozycji był uczniem Heinricha Urbana tamże, a od 1897 – Zygmunta Noskowskiego w Instytucie Muzycznym w Warszawie, uzyskując w 1901 dyplom ze złotym medalem.
Następnie koncertował jako pianista, uczył gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym w Warszawie, m.in. w Liceum Muzycznym Lucjana Marczewskiego, komponował. W latach 1915–1916 zajmował stanowisko drugiego dyrygenta Orkiestry Filharmonii Warszawskiej, a w latach następnych także często pojawiał się przy pulpicie dyrygenckim tej instytucji. W latach 1919–1921 był prof. instrumentacji symfonicznej, dyrygentury i czytania partytur w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Był także profesorem gry na fortepianie w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza. Zmarł na atak serca, dyrygując na koncercie w Filharmonii Warszawskiej wstępem do „Śpiewaków norymberskich” R. Wagnera. Jego dorobek kompozytorski obejmuje utwory symfoniczne, fortepianowe, skrzypcowe i pieśni.
Wertheim był postacią znaną i lubianą w środowisku muzycznym Warszawy, przyjaźnił się z wieloma polskimi i niemieckimi muzykami, którzy koncertowali w jego rezydencji (pałacyk na rogu Alei Ujazdowskich i ul. Pięknej), m.in.: z W. Backhausem, J. Hofmannem, A. Rubinsteinem, J. Śliwińskim, I. Friedmanem. Wzajemna sympatia łączyła go także z K. Szymanowskim, którego cenił za wczesne utwory i „Króla Rogera”, ale krytykował jego II i III Symfonię. Kompozycje Wertheima reprezentują styl późnoromantyczny wzorowany na estetyce Johannesa Brahmsa, a także Richarda Wagnera i Richarda Straussa. W twórczości fortepianowej zaznaczają się ponadto wpływy Fryderyka Chopina.

PROGRAM
4 Préludes op. 2 Moderato, ma con moto Largo Molto agitato Senza rigore, ma molto sostenuto 2 Préludes op. 5 Grave Non troppo animato Drei Weisen im Polnischen Volkston op. 13 Moderato. Tempo di Mazurka Allegretto semplice Allegretto tranquillo Humoreske As-dur op. 14 nr 1 Impromptu F-dur op. 6 nr 1 Variations sur un théme original f-moll op. 4 Sonata fis-moll na fortepian i skrzypce op. 18 Agitato ma non troppo Andante Moderato

Szymon Telecki – absolwent UMFC w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny. Od 2014 doktorant UMFC w Warszawie w specjalności skrzypce. Uczestniczył w kursach skrzypcowych prowadzonych przez prof. Wandę Wiłkomirską, prof. Tadeusza Gadzinę, prof. Tomasza Tomaszewskiego. Laureat wielu międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej, na których występował z pianistą Pawłem Pawlikiem, tworząc duo skrzypce-fortepian. Był stypendystą Fundacji J&S Pro Bono Poloniae w Warszawie oraz wieloletnim stypendystą Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku. Występował z recitalami w europejskich państwach (m.in. we Włoszech, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, na Ukrainie, Malcie, w Polsce). Koncertował jako solista z orkiestrami: Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży, Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis w Bydgoszczy, Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Współpracował z dyrygentami: Jackiem Rogalą, Dariuszem Mikulskim, Marzeną Diakun, Jakubem Chrenowiczem, Adamem Klockiem, Przemysławem Marcyniakiem, Jerzym Wołosiukiem. W ciągu ostatnich lat jego celem stało się propagowanie muzyki polskiej XX wieku, a w szczególności twórczości kompozytora – Tadeusza Paciorkiewicza. Jako wykonawca, inicjator i organizator wielu wydarzeń artystycznych promuje jego muzykę w Polsce i poza jej granicami. W 2016 dokonał nagrania „Koncertu skrzypcowego” i „Koncertu na dwoje skrzypiec” Tadeusza Paciorkiewicza, zrealizowanego przez firmę fonograficzną DUX, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją prof. Adama Klocka oraz z udziałem prof. Tadeusza Gadziny („Koncert na dwoje skrzypiec”). W roku akademickim 2017/18 w ramach programu Erasmus+ oraz praktyk doktoranckich pełnił funkcję asystenta klasy skrzypiec prof. Yuri Nasushkina w Conservatorio Superior de Musica Eduardo Martinez Torner w Oviedo w Hiszpanii.

Paweł Pawlik jest absolwentem UMFC w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn (2005). W latach 2007–2009 był uczestnikiem stażu artystycznego na UMFC w Warszawie w klasie kameralistyki prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. Obecnie jest doktorantem UMFC w Warszawie na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Elżbiety Karaś. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił, uczestnicząc w wielu mistrzowskich kursach fortepianowych prowadzonych m.in. przez prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Emanuela Axa, prof. Elżbietę Tarnawską, prof. Tadeusza Chmielewskiego. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej, zdobywcą: I nagrody na X Concorso Internazionale di Esecuzione e Composizione „Don Vincenzo Vitti” w Castellana Grotte (2011), wyróżnienia na II Malta International Music Competition (2012), IV nagrody na XI Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio Citta' di Padova” (2013), I nagrody na XXVI Concorso Internazionale per Giovani Musicisti – Barletta (2014), I nagrody – Primo Premio Assoluto na X International Competition „Musica Insieme” w Musile di Piave (2015), II nagrody na VII Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale w Rzymie (2016). Występował z recitalami solowymi i kameralnymi w wielu europejskich państwach (m.inwe Włoszech, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, na Węgrzech). Koncertował jako solista z orkiestrami: Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis, Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego, Orkiestrą Symfoniczną Musica Sonora w Budapeszcie, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Współpracował z dyrygentami: Marzeną Diakun, Jakubem Chrenowiczem, Peterem Illenyi, Markiem Głowackim, Jerzym Wołosiukiem. W 2010 roku brał udział w festiwalu „Chopin i jego Rodacy. Podróże z muzyką polską”, w ramach obchodów Roku Chopinowskiego 2010, którego organizatorem było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego działalność koncertowa rozwija się znacząco w obszarze muzyki kameralnej, od 2007 na stałe współpracuje ze skrzypkiem Szymonem Teleckim, tworząc duo skrzypcowo-fortepianowe. Od 2008 pracuje jako pianista na UMFC w Warszawie, zajmując stanowisko wykładowcy.


BILETY: 5 PLN

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Juliusz Wertheim. Utwory na skrzypce i fortepian oraz na fortepian solo

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert