koncert

Nowa Kultura // koncert charytatywny

koncert

Nowa Kultura // koncert charytatywny

Nowa Kultura // koncert charytatywny - Bilety na koncert

Koncert z którego dochód będzie w całości przekazany na rzecz fundacji, a dokładniej ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych mieszczącego się w Katima Mulilo w Namibii.

Organizatorem koncertu jest Pani Grażyna Pol - mieszkanka gminy Łomianki, która współpracuję z Fundacją Dzieci Afryki:
https://www.facebook.com/dzieciafryki/posts/3990726987610776/

W 2020 roku wraz z przedstawicielami fundacji odwiedziła ośrodek Cheshire Home, gdzie zorganizowała kurs z posługiwania się oprogramowaniem mowy alternatywnej dla kilkoro dzieci mających kłopoty z mówieniem oraz wpierała ośrodek innymi działaniami i materiałami. Widziała, że siostry zakonne prowadzące ten środek, potrzeb mają sporo, a dzieci, mimo trudnego życia, są niezwykle radosne.

Mąż Pani Grażyny jest wokalistą w zespole reggae Nowa Kultura, na którego koncert serdecznie Was zapraszamy:
https://www.facebook.com/nowakulturareggae/

Dla zachęty linki do kilku utworów zespołu Nowa Kultura:
https://www.youtube.com/watch?v=20WnEHsaCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=4EUXy4zJjsc

UWAGA!
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania aktualnie obowiązujących zasad zawartych w procedurach bezpieczeństwa (dostępnych pod adresem: http://www.kultura.lomianki.pl/strona-142-procedury_covid...) oraz aktualnych zaleceń GIS.

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Kultury w Łomiankach:
Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach / CK wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CK, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CK informuje organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Nowa Kultura // koncert charytatywny

Brak recenzji

Polecane z kategorii koncert