spektakl

Nowe Formy Teatru:"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu"

spektakl

Nowe Formy Teatru:"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu"

Nowe Formy Teatru:"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" - Bilety na spektakl teatralny

Nowe Formy Teatru:"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu",
reż. Krzysztof Popiołek, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie

na podstawie "Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości" Swietłany Aleksijewicz

spektakl Teatru Kana jest narracją teatralną o mechanizmach pamięci i stosunku
człowieka do przeszłości. Opowiada o katastrofie
elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.
Przywołując doświadczenie dramatu tysięcy ludzi
opisanych przez noblistkę Swietłanę Aleksijewicz
– dramatu, który wydarzył się tuż za wschodnią
granicą Polski – spektakl stanowi probe
zrozumienia kondycji człowieka po wybuchu, po
wojnie, apokalipsie, katastrofie. Jest próbą
odpowiedzi na pytanie: Jak odbudować swoje
życie? Jak wyciągnąć pozytywne, konstruktywne
wnioski z tragicznego doświadczenia? Sceniczna
chóralna opowieść bada kondycję świata I
psychiki człowieka po wybuchu, człowieka
przygniecionego ciężarem trudnej przeszłości,
funkcjonującego w chmurze obrazów i zdań –
wspomnień, które przylepiły się do niego w trakcie
długiej drogi i które przyniósł ze sobą aż do tutaj,
teraz

S P E K T A K L
P O
WY B U C H U

wstęp biletowany

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje Nowe Formy Teatru:"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu"

Teatr KANA ze Szczecina zyskał nową fankę, podobnie jak organizator przedstawienia (Nowe Formy Teatru/Mazowiecki Instytut Kultury). Było wszystko, co trzeba (szatnia, foyer z ulotkami, kawiarnia, fajna publiczność, wygodne krzesła, dobra widoczność, spotkanie z Twórcami po spektaklu), a nawet więcej, gdyż spektakl był tłumaczony na język migowy! (A aktor, który "popełniał samobójstwo" wyskoczył przez prawdziwe okno!

Polecane z kategorii spektakl