spektakl

OBRÓT - PREMIERA CST

spektakl

OBRÓT - PREMIERA CST

OBRÓT - PREMIERA CST - Bilety na spektakl teatralny

OBRÓT jest efektem pracy warsztatowej Romana Woźniaka z ZESPOŁEM ODSTAWIENIA SZTUKI. Członkowie ZESPOŁU traktują to spotkanie jako formę arteterapii i aktywność pasjonacką. Dysponują niedużym doświadczeniem z zakresu teatru (głównie w formule – teatru forum), zagadnienia plastyki ruchu są dla nich nowością.

Przyjęliśmy zasadę operowania bardzo zawężonym zakresem ekspresji scenicznych P- z nadzieją, że forma taka dobitnie uświadamia podstawowe cechy kreacji grupowej, wyczulenie na partnera, świadomość następstw przestrzennych i czasowych. Minimalistyczny ruch, oszczędny gest, lapidarna struktura i intensywny motyw muzyczny – to główne cechy wspólnej kreacji po nazwą OBRÓT.

ROMAN WOŹNIAK

Uprawia – rzeźbę, scenografię, instalacje przestrzenne, reżyserię światła. Od kilkunastu lat, główne pole aktywności to spektakle teatru narracji wizualnej i działania performatywne. Zrealizował kilkadziesiąt autorskich spektakli będących sumą jego doświadczeń rzeźbiarskich, performerskich i scenograficznych. W spektaklach tych jest twórcą scenariuszy, reżyserem, scenografem, autorem koncepcji światła i ruchu. W 1993 r. wraz z Marcinem Jarnuszkiewiczem założył Teatr Akademia, początkowo działający przy katedrze scenografii ASP, a od 1999 r. na warszawskiej Pradze, stając się ważnym punktem kultury alternatywnej w stolicy. Tu artysta realizował swoje autorskie spektakle, a także popularyzował twórców z obszaru teatru tańca i narracji wizualnej. Teatr Acadamia zakończył działalność w 2018 r. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował na Wydziałach Scenografii i Rzeźby. Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych. Piastował funkcje Prodziekana Wydziału Rzeźby i Kierownika Katedry Działań Przestrzennych.

Koncepcja i prowadzenie warsztatów: Roman Woźniak

Udział biorą: Marta Dębowska, Agnieszka Drojewska, Ewa Gawrońska, Wioletta Goźlińska, Damian Kopczyński, Jakub Mańczak

Muzyka: Wojciech Urbański i Robert Jędrzejewski

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partner projektu CST: Mazowiecki Instytut Kultury

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje OBRÓT - PREMIERA CST

Brak recenzji

Polecane z kategorii spektakl