Bilet chroniony Biletyna

Ubezpieczenie biletów na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne lub sportowe dostępne w serwisie Biletyna.pl jest rodzajem zabezpieczenia finansowego oferowanego przez Colonnade.

Chroni ono nabywcę biletu przed stratami finansowymi w przypadku, gdy nie może uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu z powodu określonych sytuacji losowych. Jest to opcja, którą wielu dystrybutorów biletów na imprezy na imprezy oferuje w celu zapewnienia klientom większej ochrony i pewności. Opcję tę wybierają osoby, które lubią organizować swój czas z wyprzedzeniem i mają świadomość, że nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem.

Ubezpieczenie biletów Colonnade może obejmować różne rodzaje wydarzeń dostępnych na platformie Biletyna.pl. Mogą to być koncerty, festiwale muzyczne, spektakle teatralne, wydarzenia sportowe, kabarety czy inne okazje rozrywkowe. Warunki i zasady umowy ubezpieczenia są dokładnie opisane z ogólnych warunkach ubezpieczenia, a dostawca rozwiązania stara się odpowiadać na potrzeby klientów – oferuje szeroką listę sytuacji w których ubezpieczenie działa w atrakcyjnej cenie.

Do najpopularniejszych argumentów „za” zakupem ubezpieczenia biletów, należą:

  • Choroba lub uraz: Jeśli osoba, która kupiła ubezpieczenie biletu, jest chora lub doznaje kontuzji, i musi pozostać w domu na zwolnieniu lekarskim otrzyma zwrot kosztów biletów.
  • Problem z dojazdem na wydarzenie. Jeśli osoba, która kupiła bilet nie dojedzie na wydarzenie, bo: zepsuł się jej samochód, straci samochód w wyniku kradzieży, nie dojedzie na czas z powodu opóźnienia pociągu, autobusu lub samolotu, którym miała dotrzeć na miejsce wydarzenia, także otrzyma zwrot pieniędzy.
  • Inne zobowiązania. Jeśli osoba, która kupiła bilet została wezwana na policę, do sądu lub wyznaczono jej termin egzaminu poprawkowego na uczelni – o czym nie wiedziała kupując bilet, także może zgłosić się do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy wydanych na bilet.

Przy zakupie biletu wraz z ubezpieczeniem należy dokładnie przeczytać warunki umowy (OWU), aby zapoznać się z pełną listą sytuacji objętych ochroną, a także wyłączonych z ochrony.

Jakie dokumenty lub dowody są wymagane w przypadku zgłoszenia roszczenia? W razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia należy to zgłosić do Colonnade. Na stronie internetowej znajduje się formularz do pobrania, trzeba będzie do niego dołączyć: email potwierdzający zakup biletu lub karnetu wraz z załącznikami (polisa oraz bilet lub karnet dostarczony elektronicznie), skan biletu lub karnetu, jeśli bilet dostarczony był w formie papierowej, dowody opłat wniesionych za bilet lub karnet. Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody Colonnade może prosić m.in. o: dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską i potwierdzeniem przeciwwskazań do wzięcia udziału w wydarzeniu, protokół policji, zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły/uczelni.

Ubezpieczenie biletów od Colonnade ma na celu zapewnienie klientom większej pewności i poczucia bezpieczeństwa, chroniąc ich przed skutkami nieprzewidzianych okolicznościami, które mogą wpłynąć na ich możliwość uczestnictwa w planowanej imprezie.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia jest jego elastyczność. W przypadku przesunięcia daty wydarzenia – koncertu lub meczu – ubezpieczenie pozostaje w mocy i chroni klienta aż do finalnie wyznaczonego terminu imprezy. Nabywca biletu tym bardziej może być spokojny, nadal dbamy o to by nie stracił wyczekiwanych wrażeń.

Co w sytuacji gdy impreza zostaje odwołana?

Jeśli wydarzenie zostanie odwołane, nie odbędzie się z powodu takich czynników jak złe warunki atmosferyczne, choroba głównego wykonawcy lub inny nieprzewidziany incydent, organizator informuje klienta o możliwości zwrotu biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione wydarzenie, zgodnie z regulaminem na stronie Biletyna.pl.

Site Footer