Bilety dla osób zaszczepionych – zmiany w regulaminie biletyna.pl

Od dzisiaj w przypadku niektórych wydarzeń dostępnych w sprzedaży na biletyna.pl, w trakcie dokonywania rezerwacji biletów możemy zapytać Ciebie o status zaszczepienia osób, które będą posiadaczami rezerwowanych biletów. Ma to związek z limitami osób na wydarzeniach kulturalnych ustanowionymi przez Rząd RP i ma na celu weryfikację przez organizatorów wydarzeń informacji, jaka część uczestników wydarzenia jest zaszczepiona i nie wlicza się do limitów covidowych, a jaka część nie jest zaszczepiona i wlicza się do obowiązujących limitów.

Prosimy o rzetelne wskazywanie przy każdym wybieranym miejscu czy bilet będzie przeznaczony dla osoby zaszczepionej czy niezaszczepionej. W przypadku wydarzeń, gdzie będziemy pytali o status zaszczepienia pamiętaj, że Organizator wydarzenia będzie mógł zażądać od posiadacza biletu dla osoby zaszczepionej potwierdzenia zaszczepienia w formach opisanych niżej. Jeśli odmawiasz podania informacji o statusie zaszczepienia, wybierz opcję NIE – dla osoby niezaszczepionej. W tym wariancie Organizator wydarzenia nie poprosi posiadacza takiego biletu o okazanie potwierdzenia zaszczepienia, ale musisz mieć świadomość, że sprzedaż biletów może być niedostępna dla osób, które deklarują, że nie są zaszczepione.

Kim jest osoba zaszczepiona?

Osoba zaszczepiona to taka osoba, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej)upłynęło co najmniej 14 dni(zasady zgodnie z Rozporządzeniem); zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”.

Jakie obowiązki ma osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej?

Osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej będzie musiała przed wstępem na wydarzenie okazać zaświadczenie o zaszczepieniu w formie papierowej lub QR. W sytuacji, kiedy osoba posługująca się biletem dla Osoby zaszczepionej nie okaże przy wstępie na Wydarzenie zaświadczenia o zaszczepieniu wydanego dla siebie, nie będzie ona mogła uczestniczyć w wydarzeniu, a klient, który dokonał rezerwacji biletu/biletów nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet, a Biletyna.pl zwolniona jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Czytaj więcej w regulaminie sprzedaży w portalu biletyna.pl – https://biletyna.pl/static/regulamin.html

Site Footer